NOVINKY

arr3AKČNÍ CENY - Červenec 2023 (klikněte zde)! AKCE ! Absolutní pád cen v červenci na všechny materiály na autopotahy zejména pro osobní auta.... arr3SJEDNEJTE SI CENU (klikněte zde)SJEDNEJTE SI CENU !!! Považujete se za chytrého? Pokud ano, sjednejte si cenu u nás a hodně... arr3NOVINKA! Textilní a gumové autokoberce na míru.. Vyberte si z naší nabídky dalších výrobků: AUTOPOTAHY TEXTILNÍ AUTOKOBERCE GUMOVÉ...

Internetový obchod výrobce autopotahů je otevřen NONSTOP! V případě jakýchkoliv dotazů volejte naši zákaznickou linku +420 732 708 636


KONTAKTY

NONSTOP PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
NONSTOP INFORMACE
+420 732 708 636 NONSTOP
obchod@autopotahy-obchod.cz

ANKETA


INFORMACE - REFERENCE » Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky firmy Autopoťahy s.r.o.

upravujúce vzťahy firmy Autopoťahy s.r.o. (predávajúceho) a kupujúceho

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej náležitosti

a, za kúpnu zmluvu sa považuje záväzný objednávkový formulár (ďalej len „objednávka“) vyplnený školeným predajcom firmy Autopoťahy s.r.o. na predajnom mieste alebo vyplnený kupujúcim v internetovom obchode firmy Autopoťahy s.r.o. so súčinnosťou kupujúceho a na základe informácií od kupujúceho. Predmetom objednávky sú autopoťahy. Kupujúci udáva fakty a údaje o svojom vozidle na základe otázok predajcu. Kupujúci je povinný skontrolovať vyplnenú objednávku a svojim podpisom alebo elektronickým odoslaním potvrdí pravdivosť udaných faktov a údajov. Kupujúci obdrží na predajnom mieste od predávajúceho kópiu objednávky.

Kupujúci je povinný pri objednávke na predajnom mieste zložiť finančnú zálohu. Suma finančnej zálohy sa viaže na ústnu dohodu medzi predajcom firmy Autopoťahy s.r.o. a kupujúcim, avšak suma finančnej zálohy nesmie byť menej ako 20 eur. Pri objednávke cez internetový obchod firmy Autopoťahy s.r.o. sa za kúpnu zmluvu považuje vyplnený a elektronicky odoslaný objednávkový formulár. Pri objednávke cez internetový obchod firmy Autopoťahy s.r.o. sa finančná záloha nevyžaduje.

b, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy pristupujú predávajúci a kupujúci v dobrej viere. Predávajúci prehlasuje, že ponúka autopoťahy na základe rozmerov sedadiel (šírka, dĺžka, výška, hrúbka, nie však anatómia) odobratých z vozidiel v základnej výbave, ktoré boli na územie Slovenskej republiky dovezené prostredníctvom oficiálneho importéra jednotlivých značiek vozidiel. Autopoťahy nie je možné v žiadnom prípade chápať ako výmenu pôvodného poťahového materiálu sedadiel alebo autočalúnenie. Pojem autopoťahy znamená nasledovné – ide o textilný výrobok, vrstvu textilného materiálu, ktorá sa natiahne a upevní na jednotlivé časti sedadiel a slúži na ochranu alebo dekoráciu povodných sedadiel. Základná sada autopoťahov obsahuje poťahy na sedacie a operadlové časti sedadiel, poťahy na hlavové opierky ( v internetovom obchode za poplatok).

c, fakty a údaje uvedené v kúpnej zmluve je možné upraviť resp. zmeniť v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy priamo na predajnom mieste u predajcu firmy Autopoťahy s.r.o. do uzatvorenia predajného miesta podľa otváracích hodín. Fakty a údaje uvedené v kúpnej zmluve je tiež možné upraviť resp. zmeniť najneskôr nasledujúci pracovný deň od 7:00h do 8:00h telefonicky na zákazníckej linke firmy Autopoťahy s.r.o. Telefonický kontakt je uvedený na objednávke. Pri objednávke prostredníctvom internetového obchodu firmy Autopoťahy s.r.o. je možné upraviť resp. zmeniť fakty a údaje do 23:59h príslušného kalendárneho dňa na telefónnej linke, ktorej číslo je uvedené na internetovej stránke firmy Autopoťahy s.r.o.

d, ak si kupujúci nie je istý v jednom alebo viacerých faktoch a údajoch uvedených v objednávke, po ústnom dohovore s predajcom firmy Autopoťahy s.r.o. sa do objednávky do príslušnej kolonky uvedie symbol „?“. Na základe uvedenia symbolu „?“ v objednávke bude predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky pre doplnenie faktov a údajov do objednávky.

e, predávajúci poskytuje kupujúcemu informácie o názve spoločnosti, sídle, IČO, IČ DPH:

Názov spoločnosti: Autopoťahy s.r.o., sídlo: Košická cesta 1935, 979 01 Rimavská Sobota,

IČO: 36 636 236, IČ DPH: SK2021825894

f, ukážky materiálov a vzorkovník materiálov, ktoré sú vystavené na predajnom mieste slúžia kupujúcemu ako pomocka pri výbere vhodného typu materiálu. Ukážky vystavené na predajnom mieste nie sú hotovými výrobkami, slúžia len na prezentáciu Ukážky materiálov v internetovom obchode firmy Autopoťahy s.r.o. slúžia ako pomôcka pri výbere výrobku, nemusia sa absolútne zhodovať s reálnou farebnosťou z dovodu odlišného nastavenia parametrov na elektronickom zariadení kupujúceho. Predávajúci na základe výberu kupujúceho zhotoví výrobok. Kupujúci nesie zodpovednosť za výber výrobku. Pokiaľ si kupujúci zvolí nevhodný výrobok pre svoju potrebu, prípadne predávajúcemu pri objednávke zamlčí podstatné fakty a údaje ako napr. športové sedadlá, sedadlá z iného vozidla, špeciálna úprava a výbava sedadiel, vozidlo importované z iného trhu atď., predávajúci nenesie zodpovednosť za nevhodnú voľbu. Kupujúci pri výbere výrobku berie ohľad na účel a použitie výrobku, jeho predpokladanú životnosť podľa druhu záťaže na výrobok, prostredie, v akom sa výrobok používa, možnosti a vlastnosti textilných materiálov. Predávajúci ponúka výrobky z jednotlivých textilných materiálov, ktorých farebné odtiene a vzory sa v istých prípadoch možu prípustne líšiť od vystavených ukážok a vzoriek, jedná sa najmä o odlišné vnímanie vzoru materiálu pod umelým a prirodzeným svetlom. Predávajúci si vyhradzuje na základe dohody právo ponúknuť kupujúcemu alternatívny materiál.

g, predávajúci má právo odmietnuť plnenie objednávky bez uvedenia dovodu. Kupujúcemu bude v tomto prípade vrátená finančná záloha v plnej výške. .

h, predávajúci neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej strane a bude dbať o ochranu osobných údajov. .

2. Dodanie výrobku a platba

a, predávajúci dodá hotový výrobok kupujúcemu v lehote tridsať pracovných dní od objednania výrobku. Predávajúci buda dbať o to, aby objednaný výrobok bol v čo najkratšej lehote dodaný kupujúcemu. uvedenej doby odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonický kupujúceho a dohodne ďalší postup.

b, pri osobnom prevzatí doručí predávajúci predmet objednávky na predajné miesto do mesta, v ktorom kupujúci výrobok objednal. Kupujúci bude vyzvaný formou SMS k prevzatiu hotového výrobku. Predajca firmy Autopoťahy s.r.o. po prijatí platby za hotový výrobok po odrátaní finančnej zálohy vydá kupujúcemu hotový výrobok. Kupujúci je povinný prevziať hotový výrobok do 4 kalendárnych dní od výzvy k jeho prevzatiu. Súčasťou balenia hotového výrobku je sada autopoťahov podľa objednávky, kópia objednávky a daňový doklad o kúpe výrobku.

c, pri doručení hotového výrobku dobierkou sa hotový výrobok doručí kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Náklady na doručenie hotového výrobku dobierkou tj. poštovné a balné v sume 150 Sk (4,98 euro) znáša kupujúci

d, kupujúcemu, ktorý si objednal výrobok prostredníctvom internetového obchodu firmy Autopoťahy s.r.o. sa hotový výrobok doručí dobierkou, pričom náklady na doručenie hotového výrobku tj. poštovné a balné v sume 6 eur znáša kupujúci.

3. Montáž výrobku

a, predávajúci neponúka službu montáže výrobku, a to z dovodu, že daný typ výrobku nevyžaduje odbornú montáž. Kupujúci može o montáž v prípade osobnej potreby požiadať aj tretiu stranu, pričom predávajúci nenesie zodpovednosť za náklady s tým spojené.

b, montáž výrobku trvá približne 60 až 120 minút a skladá sa z nasledujúcich krokov:

- priradenie jednotlivých dielov výrobku ku správnej časti sedadla

- natiahnutie jednotlivých dielov výrobku na správnu časť sedadla

- upevnenie jednotlivých dielov výrobku na správnu časť sedadla pomocou šnúr, gúm, suchých zipsov a hákov, ktoré sú súčasťou balenia výrobku

c, predávajúci neodporúča demontovať výrobok počas jeho životnosti

4. Záruka a reklamačné podmienky

a, predávajúci poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov odo dňa predaja, pričom výrobca neručí za vady spôsobené nevhodnou montážou, opotrebovaním materiálu, nedodržaním účelu použitia výrobku. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný závadu odstrániť, alebo vymeniť výrobok alebo jeho časť za nový.

b, kupujúci má právo osobne alebo poštou reklamovať tovar zakúpený od predávajúceho. Miestami pre príjmanie reklamácií podaných osobne sú predajné miesta firmy Autopoťahy s.r.o., pre príjmanie reklamácií podaných poštou platí adresa sídla spoločnosti: Autopoťahy s.r.o., Košická cesta 1935, 979 01 Rimavská Sobota. Podanie reklamácie nie je možné telefonicky alebo elektronicky. Výrobok zakúpený prostredníctvom internetového obchodu firmy Autopoťahy s.r.o. je možné reklamovať osobne na predajnom mieste firmy Autopoťahy s.r.o. , alebo poštou na adresu sídla spoločnosti. Pri reklamovaní výrobku poštou je kupujúci povinný telefonicky oznámiť tento spôsob reklamácie predávajúcemu na zákaznícku linku. Reklamovaný výrobok posudzuje predávajúci v sídle spoločnosti, nikdy nie na predajnom mieste. V prípade, keď pri reklamácií a posudzovaní jej oprávnenosti predávajúci zistí potrebu fyzicky porovnať reklamovaný výrobok, alebo jeho časť so sedadlami vozidla kupujúceho, predávajúci vyšle ku vozidlu kupujúceho mobilnú pracovnú jednotku. Miesto a čas stretnutia sa určí po dohode oboch strán.

c, kupujúci sa pri reklamácii musí preukázať platným dokladom o kúpe. Nie je nutné reklamovať výrobok ako celok, je možné reklamovať aj jeho časť. Náklady spojené s reklamovaním výrobku, a to doprava výrobku od kupujúceho na predajné miesto, alebo do sídla spoločnosti Autopoťahy s.r.o. znáša kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie znáša náklady spojené s dopravou výrobku zo sídla spoločnosti na predajné miesto, alebo poštovú adresu kupujúceho predávajúci.

d, uplatnenie reklamácie nie je možné v nasledovných prípadoch_

- po uplynutí záručnej doby

- pri nadmernom zaťažení, používaní a znečisťovaní výrobku

- pri nevhodnej voľbe typu výrobku

- pri neochote oboznámiť predávajúceho s dôvodom reklamácie

e, nakoľko výrobok autopoťahy sa zhotovuje na základe požiadaviek kupujúceho, a teda sa jedná o výrobok zhotovený na mieru, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej nie na diaľku sa riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol objednaný osobne na predajnom mieste spoločnosti. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že nie je možné zrušiť kúpnu zmluvu po jej uzatvorení, požadovať vrátenie peňazí za hotový výrobok alebo zálohu a pod.

f, poučenie pre kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu: v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ale zákonná úprava takisto hovorí, že spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka na objednávku (aj autopoťahy šité na mieru!!!). Oznámenie o odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho je nutné doručiť poštou do 7 dní od prevzatia výrobku, pričom výrobok musí byť v pôvodnom balení, nepoužitý, neopotrebovaný, nemôže javiť známky použitia, musí byť pribalený pokladničný doklad, kópia objednávky, etiketa, nemôže chýbať žiadna časť, alebo súčasť pôvodného balenia. Neodôvodnené a nepodložené odstúpenie od zmluvy nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

5. Doležité informácie

a, údaje o predávajúcom: Autopoťahy s.r.o., sídlo: Košická cesta 1935, 979 01 Rimavská Sobota,

IČO: 36 636 236,

IČ DPH: SK2021825894

b, zákaznícka linka: +420 732 708 636 (v pracovné dni od 7:00 do 14:00)

c, adresa internetového obchodu: www.potahy.sk, www.autopotah.cz

d, predajné miesta: informácie získate na zákazníckej linke

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, aže s týmito súhlasí.

Y2YwM